Havengelden

Download hier het overzicht van de havengelden

Tarieven per 1 maart 2024
Euro
1. Zeevaartuigen voor een verblijf van ten hoogste zeven etmalen per GT (Gross Tonnage) 0,93
2. Zeevaartuigen uitsluitend binnenkomend voor brandstof, proviand, ballast, scheeps- of visserijbenodigd- heden, wisselen van bemanning, in- en uitklaren, douanefaciliteiten, mits na kennisgeving en verkregen toestemming voor een periode van ten hoogste zes uren. idem 0,47
3. Vissersvaartuigen (indien deze meer dan eenmaal per etmaal de havens binnenkomen, is ten hoogste eenmaal per etmaal havengeld verschuldigd). idem 0,93
4. Binnenvaartuigen voor een verblijf van ten hoogste zeven etmalen per kubieke meter laadvermogen (minimum 10 m³) 0,23
5. Drinkwater per m³ 3,94
6. ISPS kosten maandag t/m vrijdag van 07.00 uur t/m 17.00 uur per GT

* voor alle afwijkende tijden worden de werkelijke kosten doorbelast

0,21