Duurzaamheid

Energiehaven

Zeehaven IJmuiden N.V. wil voorlopen in duurzaamheid. Daarom gaan we  de Averijhaven omvormen tot een Energiehaven. Deze locatie vormt een ideale plek voor assemblage voor offshorewindparken en overslag van nieuwe energievormen en milieuvriendelijke ontmanteling van oude olie- en gasproductieplatforms. De plannen gaan uit van het realiseren van 580 meter nieuwe zeekade, 150 meter binnenvaartkade en 15 hectare bedrijfsterrein. De faciliteiten in de toekomstige Energiehaven zijn van belang om groeimogelijkheden in de regio in offshorewind te kunnen benutten. Op deze wijze kan onze regio bijdragen aan de ingezette energietransitie van fossiel naar duurzaam. Deze ontwikkeling doen we samen met samen met  de gemeente Velsen, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Amsterdam N.V. en Tata Steel Nederland B.V.

Zonnepanelen

Voor de energievoorziening van de visafslag zijn in 2018 dertienhonderd zonnepanelen geïnstalleerd.

Walstroom

In 2015 is aan de Kotterkade een duurzame walstroomvoorziening aangelegd. Tijdens het verblijf aan de kade kunnen de schepen (met name de hektrawlers) de generatoren en hulpmotoren uitschakelen en daar gebruik van maken.