Parkmanagement

De inkomsten van de onderneming uit havengelden en visserijactiviteiten worden aangewend om de vestigings­omgeving en de nautische infrastructuur voor de bedrijven verder te verbeteren. De gevestigde bedrijven hebben dit ondersteund door in meerderheid in te stemmen met de komst van de Bedrijven Investeringszone (BIZ). De bedrijven leveren op deze wijze ook een financiële bijdrage aan een ‘schoon, heel en veilig’ havengebied.

Contact met de Parkmanager

Stichting BIZ Havengebied IJmuiden
Frans Hoogzaad
Margadantstraat 30
1976 DN IJmuiden
Tel.: +31 (0)88 0104166
E-mail: parkmanager@biz-havenijmuiden.nl
Internet: www.biz-havenijmuiden.nl