Milieu afvalstoffen

In het Noordzeekanaalgebied geldt de regelgeving van het Haven Afval Plan (HAP) voor de afgifte van scheepsafval.

Het HAP beschrijft de organisatie, processen, meldingen, havenontvangstvoorzieningen en tarieven in het Noordzeekanaalgebied. Elk schip betaalt bij aanloop van haven IJmuiden een afvalheffing. Deze heffing moet altijd worden betaald, ook als het schip geen scheepsafval afgeeft. Elk schip krijgt na betaling van de heffing de beschikking over een afgifterecht. Het afgifterecht is een bedrag dat het schip kan gebruiken om bepaalde scheepsafvalstoffen af te geven.

HAP heeft géén betrekking op visserijschepen. Voor de visserij is er een aparte regeling. Deze is opgenomen in het VISHAP.

De afvalafgifte van alle visserijschepen is beschreven in een apart plan, het VISHAP. Dit VISHAP heeft zowel betrekking op de kleinere visserijschepen (zoals kotters), als op de grote visserijschepen (trawlers).

Meer informatie kunt u krijgen door contact op te nemen met de Havendienst +31 (0)255 547025

Meer informatie over verschillende afvalstromen: visserijvooreenschonezee.nl