Sectoren

De haven heeft een krachtige marktpositie door de gunstige geografische ligging en de aanwezige bedrijvenclusters. De directe ligging aan zee, de onbelemmerde toegang aan de monding van het Noordzeekanaal en de aanwezigheid van drie clusters van bedrijvigheid (food, energy en leisure) vormen sterke punten van de haven.

De goede marktpositie van veel bedrijven biedt concrete aanknopingspunten voor verdere uitbreiding en verdieping van de in de havens actieve sectoren, te weten: