Uitgifte haventerreinen

Beschikbare terreinen

Het areaal van Zeehaven IJmuiden N.V. omvat circa 175 hectare bedrijfsterrein. Alle bedrijfsterreinen liggen aan of in de nabijheid van een van de drie havenbekkens. Onze vastgoedactiviteiten richten zich op het uitgeven van haventerreinen in erfpacht, bloot eigendom of verhuur en de herontwikkeling van bestaande terreinen.

Bij de IJmondhaven zijn er locaties beschikbaar voor korte of lange termijn verhuur voor projecten of voor de uitbreiding van bestaande bedrijven of de vestiging van nieuwe ondernemingen.

Het gebied IJmuider Delta biedt ruimte voor bedrijfshuisvesting.

IJmuider Delta

IJmuider Delta

IJmondhaven

IJmondhaven