Terreinen / kaden / bermen

Onder bepaalde voorwaarden kunt u tijdelijk gebruik te maken van terreinen, kaden en bermen van wegen. Hier dient vooraf toestemming te worden verleend door eigenaar Zeehaven IJmuiden N.V.

Indien dit gebruik wordt toegestaan, zullen we met u afspraken maken over de duur van het gebruik, de aard van het gebruik, eventueel benodigde afzettingen etc.

Voor dit tijdelijke gebruik van terreinen, kaden en bermen van wegen is een vergoeding verschuldigd.
Overigens gaat het hier altijd om tijdelijk gebruik en kunnen aan het betalen van vergoedingen geen rechten worden ontleend. Het betreft hier niet het gebruik van de beschikbare locaties voor het definitief vestigen van bedrijven.