Aanmeldprocedure en services

Aanmeldprocedure

De kapitein, agent, c.q. rederij van het schip krijgt een ligplaats toegewezen door de havendienst.
U kunt zich aanmelden per:

Telefoon: +31 (0)255 547025 / 547041
E-mail: havenmeeester@zeehaven.nl
Marifoon: Kanaal 12

Bij aanmelding geeft u de scheepsgegevens, de ladinggegevens en het doel van de binnenkomst door.

Deze gegevens worden door Havenbedrijf verwerkt zodat er een juiste planning kan worden gemaakt.
De havendienst kan hierna een ligplaats aanwijzen en deze doorgeven aan de kapitein, agent of rederij van het schip.

De havenmeester (Mark Koster), onderhavenmeester (Marcel Coster) en hun medewerkers zijn u graag van dienst!

Vergunningen

Zeehaven IJmuiden N.V. is een privaat bedrijf. De gevestigde of zich vestigende bedrijven dienen te voldoen aan de noodzakelijke vergunningen van publiekrechtelijke overheden.

Informatie over bestemmingsplannen en vereiste vergunningen kan worden verkregen bij:

Gemeente Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
Tel. +31 (0)255 567200
E-mail: info@velsen.nl
Internet: www.velsen.nl

Services

Het Centraal Nautisch beheer (CNB) verzorgt ook voor Zeehaven IJmuiden N.V. de publiekrechtelijke nautische dienstverlening. Er is één loket voor de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied operationeel.

Dit betekent dat het Centraal Nautisch Beheer het aanspreekpunt is voor de scheepvaartverkeersafhandeling in de regio en alle operationele havenbeheerszaken, die uit de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied voortvloeien.
Namens de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad behandelt het Centraal Nautisch Beheer (CNB) 24 uur per dag, 7 dagen per week alle aanvragen voor vergunningen en ontheffingen uit de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied. Daarnaast is het Centraal Nautisch Beheer het meldpunt voor alle operationele meldingen die op basis van deze verordening gelden. De nautische sector van Haven Amsterdam verzorgt de uitvoering.

Nadere informatie is te vinden op www.portofamsterdam.com/nl of u kunt bellen met Haven Amsterdam, afdeling Toezicht Milieu & Veiligheid op +31 (0)20 6221515.