Rioolaansluitingen

Voor de aansluiting van uw bestaande of nieuwe bedrijfspand op de riolering kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het rioolstelsel op het terrein van Zeehaven IJmuiden N.V. Dit rioolstelsel is eigendom van Zeehaven IJmuiden N.V.

Regelgeving van overheden bepaalt dat de afvoer van regenwater van dakoppervlakken voor aansluiting op het riool niet wordt geaccepteerd. Hiervoor dient op eigen terrein een oplossing te worden gezocht, bijvoorbeeld door middel van een infiltratievoorziening. Afhankelijk van de locatie kan ook de mogelijkheid bestaan om deze afvoer rechtstreeks op de haven aan te sluiten en te lozen.

Wij adviseren u van te voren contact op te nemen met de technische dienst van Zeehaven IJmuiden N.V. voor de voorwaarden voor aansluiting op ons riool en welke lozingen wel en welke lozingen niet op ons rioolstelsel kunnen worden aangesloten.

Bijgevoegd treft u het aanvraagformulier voor aansluiting op het riool van Zeehaven IJmuiden N.V.

Voor aansluiting op het riool is een jaarlijkse vergoeding verschuldigd. Per aansluiting is een minimale jaarlijkse vergoeding verschuldigd. Naast deze vergoeding aan Zeehaven IJmuiden N.V. bent u ook de jaarlijkse vergoeding in het kader van het rioolrecht verschuldigd aan de gemeente Velsen.