Pelagische vis

Pelagische vis wordt gevangen met zwevende netten. Dit zijn grote, kuilvormige netten die op verschillende hoogtes door het water kunnen worden gesleept. De vissen belanden in de kuil van het net. Nederlandse vissers vissen vooral op haring en makreel.

In het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan zwemt maar liefst vijf miljoen ton makreel en twee miljoen ton haring rond. De pelagische rederijen vissen op duurzame wijze op gezonde visbestanden. Naast een verlaging van het door de Europese Unie vastgestelde quotum voor makreel, zijn de quota voor de overige soorten substantieel toegenomen in de afgelopen jaren, te weten voor noordzeeharing, blauwe wijting, horsmakreel en zilversmelt.
IJmuiden is de thuishaven van de rederijen Vrolijk en Parlevliet en Van der Plas en is daarmee de grootste aanvoerhaven van diepgevroren vis in Nederland.