Op 26 september vond in de Felison Terminal van KVSA de jaarlijkse informatiebijeenkomst van de BIZ havengebied IJmuiden plaats. De middag stond geheel in het teken van het van Havengebied IJmuiden. Het eerste deel van de bijeenkomst was gereserveerd voor de BIZ, waarin voorzitter Ton Wijker de aanwezigen vertelde over de uitkomsten van de onlangs gehouden-BIZ enquête en de acties die daar uit voortkomen.

De BIZ is onder meer in gesprek met de gemeente Velsen om te bekijken of er wellicht bomen in het havengebied kunnen worden geplaatst. Met Zeehaven IJmuiden en de gemeente Velsen wordt overleg gevoerd om de parkeerproblematiek van truckers aan te pakken. Ook nam voorzitter Wijker al een voorschot op de toekomst door aan te kondigen dat de BIZ aan het einde van 2021, wanneer de eerste termijn van vijf jaar van deze BIZ afloopt, voornemens is om het BIZ-gebied mogelijk uit te breiden tot het hele havengebied, dus inclusief Halkade en de straten ten zuiden van de Kromhoutstaat. Daarna vertelde penningmeester Pieter Postma de aanwezigen over de stand van de positieve financiële zaken bij de BIZ. Parkmanager Frans Hoogzaad was enthousiast over zijn ervaringen in zijn tweede jaar. De bedrijven weten hem goed te vinden en dankzij het netwerk en goede afspraken met betrokken partijen, zoals Gemeente Velsen, Zeehaven IJmuiden en Politie, kunnen zaken, zoals vuildumping en andere verstoringen snel worden aangepakt en opgelost.

De middag werd vervolgd door een korte presentatie van Florian Vreeburg, Algemeen directeur van KVSA, die het belang van de cruisevaart voor het havengebied nog maar eens aanstipte. Als laatste gast van de middag gaf Peter van de Meerakker, algemeen directeur van Zeehaven IJmuiden NV, zijn visie op de toekomstige ontwikkeling van het Havengebied. Niet alleen aan deze kant van het kanaal, maar ook aan de andere kant, met onder meer nieuwe plannen voor de energiehaven. Ook liet hij zien dat het bedrijf Zeehaven IJmuiden een mooi financieel jaar 2018 achter de rug heeft en dat wat dat betreft de toekomst er ook goed uitziet. Niet in het minst door uitbreiding van de cruisevaart waarbij het aantal bezoeken is verdubbeld van dertig naar zestig schepen. De drukbezochte bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel. Het bestuur van BIZ Havengebied IJmuiden en de aanwezige ondernemers kijken dan ook terug op een goede en positieve bijeenkomst.