We worden nu al benaderd door energiemaatschappijen voor vestiging in de IJmondhaven in verband met de aanleg van Hollandse Kust (Noord), het windmolenpark dat op zo’n 18,5 kilometer uit de kust van Bergen aan Zee moet komen”, zegt adjunct-directeur Karin Maat van Zeehaven IJmuiden NV.
“En dat terwijl de aanleg van het windmolenpark Hollandse Kust (Zuid) nog moet beginnen.” Maat geeft dit als voorbeeld hoe populair de buitenhaven bij IJmuiden is bij bedrijven die actief zijn in de windenergiesector.

Maat had tien jaar geleden niet kunnen vermoeden dat windenergie zó belangrijk zou worden voor ‘IJmuiden’. De buitenhaven – opgeleverd in 2004 – is aanvankelijk bedoeld voor de kustvaart en als bedrijventerrein voor ondernemingen die niet konden uitbreiden binnen het bestaande havengebied. “Maar de praktijk is anders gebleken”, lacht ze in haar kamer op het hoofdkantoor van het havenbedrijf.

Behuizing

Mede vanwege de gunstige ligging (voor het sluizencomplex) en de betrekkelijk korte afstand tot de belangrijkste (nog te bouwen) windmolenparken zijn de afgelopen vijftien jaar grote projecten deels vanaf de IJmondhaven gerealiseerd.
Zoals de parken Prinses Amaliawindpark, Offshore Windpark Egmond aan Zee en Luchterduinen. Dit heeft ertoe geleid dat bij voorbeeld windturbinebouwer MHI Vestas Offshore Wind en energieproducent Eneco Wind er permanente behuizing hebben. Ook Vattenfall laat vanwege het vele werk aan Hollandse Kust (Zuid) een (energievriendelijk) servicecentrum in de haven aanleggen.
,,Een precieze locatie is nog niet bekend”, zegt Maat. ,,Daarover zijn gesprekken gaande.” Wel is duidelijk dat het complex een oppervlakte krijgt van drie- tot vierduizend vierkante meter. Het onderkomen, dat plaats biedt aan veertig medewerkers, moet 1 januari 2023 operationeel zijn. Dat geldt ook voor de drie á vier aanlandingsplaatsen voor de boten van het IJmuidense Windcat Workboats die personeel van en naar de windparken gaan vervoeren. De onderneming werkt momenteel aan de ontwikkeling van een waterstof aangedreven boot.

Ambities

De ambities van het havenbedrijf reiken nóg verder. Na Hollandse Kust Noord volgen de parken Hollandse Kust west en IJmuiden Ver. En ook voor deze parken lijkt de IJmond de meest geschikte uitvalsbasis te zijn voor de aanleg en onderhoud ervan. Zeehaven IJmuiden N.V. waakt er echter voor om de IJmondhaven direct vol te laten bouwen met ondernemingen uit de windenergiesector.
Maat: “We willen heel flexibel blijven. Daarom houden we een groot gedeelte van de haven beschikbaar voor projecten.”

Transitie

“Dit jaar bijvoorbeeld hebben olie- en gasmaatschappijen een deel van de haven gebruikt als thuisbasis voor het zoeken naar kleinere velden. De overgang van olie en gas naar andere energiebronnen – de energietransitie – moet geleidelijk gebeuren. En daarnaast moeten de reguliere activiteiten in de haven gewoon doorgaan. Zoals de cruisevaart van en naar de Felison Cruise Terminal in de haven.” Volgens het jaarverslag van Zeehaven IJmuiden NV over 2018 gaat het goed met de visserij, de cruisevaart en de olie- en gaswinning. “Maar dit leidt wel tot een schaarste aan grond. Vandaar dat volgens Zeehaven IJmuiden de realisatie van de Energiehaven bij Tata Steel (de voormalige Averijhaven) onontkoombaar is”, stelt Maat.
“Op termijn ontstaat hier ruimte voor de assemblage en installatie van windturbines op zee en het ontmantelen van afgeschreven olie- en gasplatforms. Op die manier komt in de IJmondhaven ruimte vrij om de groei van de overige sectoren op te kunnen vangen”, besluit ze.

bron: IJmuider Courant