De voormalige Averijhaven bij IJmuiden wordt definitief ontwikkeld tot een offshore-haven met een totaal oppervlakte van vijftien hectare. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en het havenbedrijf van Amsterdam hebben daarover vrijdag een akkoord bereikt middels een convenant.

De nieuw te ontwikkelen haven op het terrein van het oude baggerdepot bij de zeesluizen van IJmuiden zal zich geheel richten op logistieke activiteiten voor de bouw en het onderhoud van windparken op de Noordzee. De komende jaren worden steeds meer windparken gebouwd op de Noordzee en de toekomstige Energiehaven moet een belangrijke uitvalsbasis worden voor de offshore-activiteiten.

Het gaat daarbij in eerste instantie om de windparken Hollandse Kust West en IJmuiden Ver in de Noordzee. Ook moet de Energiehaven een belangrijke rol gaan spelen in het versterken van de haveninfrastructuur in de regio.

Tata Steel

Het nieuwe bedrijventerrein op de Averijhaven, dat vlak vóór de sluizen van IJmuiden ligt, biedt de havens aan het Noordzeekanaal volgens de partijen ‘grote kansen om de energietransitie’ vorm te geven.

Het nabijgelegen staalbedrijf Tata Steel ondersteunt het initiatief van de havens van IJmuiden en Amsterdam door vijf hectare van het eigen bedrijfsterrein beschikbaar te stellen. Verder krijgt de nieuwe energiehaven via het terrein van Tata Steel in Velsen-Noord toegang over de weg naar het achterland.

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) vraagt de grootschalige bouw en het onderhoud van windmolenparken op de Noordzee om meer havencapaciteit. ‘Doordat we nu samen de Averijhaven gaan ontwikkelen tot een moderne energiehaven, krijgen offshore-bedrijven hier straks alle ruimte.’

De nieuwe haven krijgt een kade van 580 meter, waarvan 200 meter heavy-duty met 12,5 meter waterdiepte en 380 meter standaard kade (waterdiepte 10 meter).

Milieu-effecten

De Averijhaven deed lange tijd dienst als baggerdepot van Rijkswaterstaat. Om dit depot te transformeren naar haventerrein zal Rijkswaterstaat eerst het depot leegmaken.

Parallel aan het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt begonnen met een onderzoek naar de milieu-impact van de aanleg van de offshore-haven. Uitgangspunt daarbij is dat de nieuwe havenactiviteiten binnen de bestaande milieukaders van het gebied moeten passen, aldus de betrokken partijen.

Exploitatie

De havens van Amsterdam en IJmuiden nemen namens de overige convenantpartners de exploitatie van de Averijhaven voor hun rekening. Onduidelijk is nog of hiervoor een aparte joint venture wordt opgezet.

Partijen hebben de laatste jaren intensief onderhandeld over een nieuwe bestemming voor de Averijhaven. Aanvankelijk zou een akkoord al anderhalf jaar geleden zijn gesloten. Vooral de erfpacht van het terrein, dat eigendom is van de rijksoverheid, was een probleem. Ook moest er voor het project een nieuwe lichterlocatie worden gezocht voor de nieuwe grote zeesluis.