Zeehaven IJmuiden NV is op zoek naar een

Directeur Operations

(klik voor vacature)

Zeehaven IJmuiden N.V. is de eigenaar en exploitant van de havens, terreinen en de visafslag van IJmuiden en beslaat een gebiedsoppervlakte van 187,5 ha inclusief havenbekkens. In verband met versterking van de organisatie zoeken wij een publiek-privaat gedreven mid-career directeur Operations.

Achtergrond
Zeehaven IJmuiden N.V. is sinds 1989 verantwoordelijk voor het beheer en de verdere ontwikkeling van de havens, terreinen en de visafslag en heeft kernactiviteiten op het gebied van FOOD (op- en overslag van verse en diepgevroren vis), ENERGY (offshore olie en gas, en wind), LEISURE (ferry- en cruisevaart) en MATERIALS (overslag grondstoffen). Zeehaven IJmuiden dankt haar sterke positie aan de strategische geografische ligging aan de monding van het Noordzeekanaal en de nabijheid van Amsterdam en Schiphol. Door constante investeringen en service gerichtheid heeft de haven en de visafslag haar concurrentiepositie de afgelopen jaren weten te versterken en is een solide basis gelegd. Jaarlijks bezoeken circa 6.000 schepen de haven en vervoeren de ferry en de cruisevaart 650.000-750.000 passagiers. De omzet in de visafslag bedraagt circa € 60 miljoen. Daarnaast is vastgoedontwikkeling en beheer een groeiend onderdeel van de portefeuille van activiteiten. Tot de klantenkring behoren ook grotere bedrijven op het gebied van offshore-wind, visserij en ferry en cruisevaart.
De unieke positie van deze private havenbeheerder krijgt vorm door een scherp oog te hebben voor de marktontwikkelingen en de verduurzaming in de sectoren en clusters die actief zijn in de haven. De recente geopolitieke ontwikkelingen leiden tot de wens om energieonafhankelijkheid van Nederland en van Europa te vergroten. In het energiecluster zien we als gevolg daarvan een toenemende behoefte aan hernieuwbare bronnen van energie in de vorm van wind op zee en aan winning van gas op de Noordzee. De havens in de IJmond dragen bij aan deze ambities op het gebied van klimaat en energie.
De onderneming heeft een Raad van Commissarissen, die toezicht houdt namens het Stichtingsbestuur, het orgaan dat de (merendeels private) aandeelhouders vertegenwoordigt. De organisaties bestaat uit ruim 50 personen waarvan 28 eigen werknemers en nog een vergelijkbaar aantal ingehuurde krachten in een flexibele schil.

Functie
De directeur Operations vormt samen met de algemeen directeur en de financieel directeur het gezicht van Zeehaven IJmuiden N.V. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de continuïteit, groei en winstgevendheid en de verdere uitbouw van het bedrijf. Hierbij houden ze rekening met de belangen van zowel de private als de publieke stakeholders en werken zij aan het behoud van de goede naam en reputatie.
Naast de reguliere dagelijkse aansturing en het hands-on aanpakken van zaken is het werkpakket van de directeur Operations voor een groot deel projectmatig van aard. De projecten zijn gerelateerd aan het ontwikkelen van de haven en van de visafslag ten behoeve van de kernactiviteiten Food, Energy, Leisure en Materials. Ook stakeholdermanagement maakt een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden.

Profiel
Voor deze positie zoeken wij een hands-on manager die denkt en acteert als een ondernemer en het vermogen heeft om te schakelen tussen strategie en operatie. Naast de commerciële activiteiten weet de beoogd -directeur Operations bovendien hoe bestuurlijke trajecten lopen en hoe de bestuurlijke wereld draait van lokaalniveau tot in Den Haag. Hij/zij houdt rekening met de belangen van zowel publieke als private stakeholders en weet, door de publieke taken en de relaties met gemeente, provincie en het Rijk, goed te schakelen op verschillende niveaus;

De ideale kandidaat heeft de volgende CV technische achtergrond:
– Is in het bezit van een afgeronde HBO/WO-opleiding passend bij de functie;
– heeft een brede achtergrond en kennis van projectmanagement, uitvoering, financieel beheer en business development;
– is aantoonbaar succesvol en eindverantwoordelijk geweest voor projecten bij voorkeur in één van de sectoren waarin de onderneming opereert;
– ervaring met de exploitatie binnen een onderneming is een pré.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten:
– is snel in staat om een netwerk op te bouwen
– staat in contact met de markt, volgt de ontwikkelingen en anticipeert hierop;
– is zichtbaar voor klanten, is dienstverlenend en oplossingsgericht;
– heeft een zakelijke grondhouding;
– heeft leidinggevende ervaring en stuurt het bedrijf op hands-on wijze aan alsof het zijn/haar eigen bedrijf is;
– is in contact met de interne organisatie, weet wat er speelt, wat mensen beweegt en weet hen te stimuleren en motiveren.

De ideale kandidaat heeft een breed repertoire, schakelt op operationeel, tactisch en strategisch niveau en is een verbindende en empathische stakeholdermanager.

Informatie
Zeehaven IJmuiden N.V. laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen en Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Een assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-8200374.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.