Het strategische belang van de havens voor economie en energietransitie

De havens in onze regio doen ertoe:

  • de IJmuidense havens
  • de havens en kaden van Tata Steel
  • de havens en kaden van Grote Hout in Velsen Noord
  • de haven De Pijp in Beverwijk

De ‘natuurlijke’ ligging aan zee en de achterlandverbindingen met Amsterdam èn het ondernemerschap (met veelal directeur-eigenaar bedrijven) bepalen tot op de dag van vandaag de impact van de IJmondfactor.

De license to operate vraagt om een prioritaire inzet op verduurzaming van alle activiteiten. De gezondheidssituatie en het leefklimaat in de regio IJmond moeten verbeteren.

De havens in de IJmond zijn actief en leidend in de clusters:

Food

Food

Verse en diepgevroren vis, draaischijffunctie voor vis. En nog wat tekst voor gelijke kolomhoogte.

Energy

Energy

Ondersteuning olie en gas en wind op zee, transitie naar waterstof.

Leisure

Leisure

Het gaat hier om de toenemende aanleg van ferry en cruisevaart in de IJmond havens.

Materials

Materials

Het gaat hier om staal en overslag van grondstoffen van zee naar het vasteland.

0
aan toegevoegde waarde

Samen zijn de vier genoemde IJmond havenclusters goed voor € 2,4 miljard aan toegevoegde waarde…

0
banen

…en goed voor ruim 25.000 banen.

0
mensen

Indirect danken daarnaast 11.000 mensen hun baan in de Metropoolregio Amsterdam en elders in Nederland aan de IJmondse havenbedrijvigheid. Dit betekent een zogenaamde werkgelegenheidsmultiplier van 1,43. Met name in de Energycluster groeit de werkgelegenheid fors (met een werkgelegenheids-multiplier van 1,52).

 

0
banen

Het Energy- en het Materialscluster zorgen voor veel banen en een bijzonder hoge toegevoegde waarde. In totaal leidt de economische activiteit op haventerreinen in de IJmond indirect tot circa € 771 miljoen aan toegevoegde waarde en ruim 6.500 banen in de Metropoolregio Amsterdam. 62 % komt in de Metropoolregio Amsterdam terecht en van de indirecte werkgelegenheid belandt 60% in de Metropoolregio Amsterdam.

De havens dragen bij aan de wens om de energie-onafhankelijkheid van Nederland en Europa te vergroten, door:

  • ondersteuning gaswinning kleinere velden op de Noordzee

  • versnelde aanleg windparken op zee

Loading...

Om deze ambities waar te maken

is voldoende ruimte nois voldoende fysieke en milieuruimte nodig.

De Energiehaven is essentieel om de ambitie van het kabinet

– een verdubbeling van de capaciteit in een halvering van de tijd van 10,5 GW naar 21,0 GW in 2030 –

waar te maken.

Logo partner ?

Logo partner ?

Logo partner ?

Logo partner ?