Vergunningen

Zeehaven IJmuiden N.V. is een privaat bedrijf. De gevestigde of zich vestigende bedrijven dienen te voldoen aan de noodzakelijke vergunningen van publiekrechtelijke overheden.

Informatie over bestemmingsplannen en vereiste vergunningen kan worden verkregen bij:

Gemeente Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
Tel. 0255 567200
E-mail: info@velsen.nl
Internet: www.velsen.nl


Het Centraal Nautisch beheer (CNB) verzorgt ook voor Zeehaven IJmuiden N.V. de publiekrechterlijke nautische dienstverlening. Vanaf 11 juli 2011 is één loket voor de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied operationeel.

Dit betekent dat het Centraal Nautisch Beheer niet alleen meer het aanspreekpunt is voor de scheepvaartverkeersafhandeling in de regio, maar ook het ene loket vormt voor alle operationele havenbeheerszaken, die uit de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied voortvloeien.

Namens de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad behandelt het Centraal Nautisch Beheer (CNB) 24 uur per dag, 7 dagen per week alle aanvragen voor vergunningen en ontheffingen uit de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied. Daarnaast is het Centraal Nautisch Beheer het meldpunt voor alle operationele meldingen die op basis van deze verordening gelden. De nautische sector van Haven Amsterdam verzorgt de uitvoering.

Nadere informatie is te vinden op www.portofamsterdam.nl of u kunt bellen met Haven Amsterdam, afdeling Toezicht Milieu & Veiligheid op 020-6221515.